محدوده توان: 500 تا 5000 ولت‌آمپر
ورودی/خروجی: تک‌فاز/تکفاز
محدوده ولتاژ ورودی: 140 تا 260 ولت
محدوده ولتاژ خروجی: 200 تا 240 ولت

محدوده توان: 500 تا 30000 ولت‌آمپر
ورودی/خروجی: تک‌فاز/تکفاز
محدوده ولتاژ ورودی: 160 تا 250 ولت
ولتاژ خروجی: 220 ولت

محدوده توان: 3000 تا 30000 ولت‌آمپر
ورودی/خروجی: سه‌فاز/سه‌فاز
محدوده ولتاژ ورودی: 277 تا 433 ولت
ولتاژ خروجی: 380 ولت