تأمین پایدار و بدون وقفه برق مورد نیاز تجهیزات الکتریکی در یک آزمایشگاه یا مرکز پزشکی، از روشنایی گرفته تا تجهیزات حساس تصویربرداری (مانند دستگاه‌های اِم‌آر‌ای، سی‌تی اسکن، رادیوگرافی و...) و اتاق‌های عمل از آنجا که ارتباط مستقیم با جان انسان‌ها دارند، از درجه اهمیت فوق‌العاده‌ای برخوردار است. علاوه بر نیاز به تأمین بدون وقفه برق ورودی تجهیزات حساس بکار گرفته شده در این مراکز، این برق باید عاری از هرگونه نوسان و اختلال بوده و کیفیت بالایی داشته باشد در غیراینصورت ممکن است در عملکرد دقیق و صحیح آنها اختلال ایجاد نماید و از آنجا که بسیاری از این تجهیزات با تکنولوژی بسیار بالا تولید شده و گران هستند، تهیه یوپی‌اس با ویژگی‌ها، مشخصات و استانداردهای فنی بالا که بتواند سیستم‌های مذکور را در برابر کیفیت نامطلوب برق شبکه حفاظت نماید، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. امکان سنکرون با دیزل‎ژنراتور نیز از موارد مهمی است که در تهیه یک یوپی‌اس مناسب کاربردهای پزشکی و آزمایشگاهی می‌بایست در نظر داشت.