1. مقدمه

باتری‌های لانگ با استفاده از آخرین تکنولوژی تولید می­شوند و داشتن عمر طولانی، عدم نشت دادن، سایز کوچک، عدم نیاز به مکمل الکترولیت و یا آب مقطر و عدم نیاز به نگه داری از ویژگی های آن می­باشد از این باتری‌ها در چراغ های اضطراری، یو پی اس و دیگر نیرو های پشتیبان استفاده می­شود.

در این راهنما نه تنها ساختار و ویژگی های باتری‌های VRLA توضیح داده می­شود، بلکه روش مناسبی برای استفاده و نگه داری آن ها نیز ارائه می گردد.

2. ساختار باتری‌های سیلد اسید

• صفحه مثبت : خمیر سرب به صفحه چسبیده می­شود. و با دقت و طی فرآیند ساخت خمیر را به مواد فعال دی اکسید سرب منتقل می­کنند. صفحه از بار سرب – کلسیم ساخته شده است و خمیر سرب مخلوطی از اکسید سرب و اسید سولفوریک است.
• صفحه منفی : خمیر سرب به صفحه چسبیده می­شود. و با دقت و طی فرآیند های ساخت خمیر را به مواد فعال سرب اسفنجی منتقل کنند . صفحه از بار سرب – کلسیم ساخته شده است و مخلوطی از اسید سولفوریک و اسید سرب می­باشد.
• الکترولیت : یک محلول اسیدی خلوص بالا، که در واکنش اصلی باتری و یون های رسانای الکتریسیته یک واکنش دهنده است.
• جداساز : یک صفحه ی جاذب که بین صفحات مثبت و منفی قرار دارد. از اتصال پیدا کردن برق جلوگیری و الکترولیت را ذخیره می­کند.
• الکترولیت : یک محلول اسیدی با درصد خلوص بالا است که در واکنش اصلی باتری و یون های رسانای الکتریسیته ، یک واکنش دهنده محسوب می شود .
• جدا کننده : یک صفحه شیشه ای جاذب که بین صفحات مثبت و منفی قرار دارد و از اتصال کوتاه جلوگیری کرده و الکترولیت را ذخیره می کند .
• دریچه اطمینان : دریچه ی یک طرفه ای که از لاستیک کلروپرنی ساخته شده است و از ورود اکسیژن به باتری جلوگیری می کند . و زمانی که فشار داخلی از 5 kgf/cm فراتر می رود ، گاز آزاد می کند .
• جعبه باتری : کانتینر از پلاستیک های ABS ساخته شده که الکترولیت و صفحات متعددی در آن قرار دارند .
• پوشش وسط : پوششی که از پلاستیک های ABS ساخته شده است و توسط چسب اپوکسی برای مهر و موم جعبه استفاده می شود .
• کلاهک بالایی : صفحه هایی که از پلاستیک های ABS ساخته شده و مانع شل شدن دریچه های اطمینان می شود .
• ترمینال مثبت : قطب مثبت که به رنگ قرمز است . نصب و اتصال صحیح را تضمین می کند .
• ترمینال منفی : قطب منفی که به رنگ مشکی است . نصب و اتصال صحیح را تضمین می کند.

3. واکنش باتری‌های سیلد اسید

هنگامی که باتری سیلد اسید در حال تخلیه است مواد فعال صفحات مثبت و منفی با اسید سولفوریک واکنش می دهند تا سولفات سرب تشکیل شود . پس از تخلیه ، غلظت اسید سولفوریک در الکترولیت کاهش می یابد . و باعث افزایش مقاومت داخلی باتری یکی شود . هنگام شارژ ، واکنش های باتری بر عکس می شوند  یعنی ، سولفات سرب صفحه مثبت به دی اکسید سرب تبدیل می شود و سولفات سرب صفحه منفی به سرب متخلخل تبدیل می شود ، در حالی که اسید سولفوریک تولید کرده و باعث افزایش غلظت الکترولیت می شود .

وقتی که شارز در حال تکمیل است اندکی سولفات سرب باقی می ماند تا به دی اکسید سرب یا سرب تبدیل شود . جریان در حال شارژ شروع به تجزیه آب می کند به عبارتی ، اکسیداسیون آب به اکسیژن در سطح صفحه مثبت صورت گرفته و در سطح صفحه منفی ، پروتون به هیدروژن کاهش می یابد . برای باتری سیلد اسید سرریز شده ، اکسیژن و هیدروژن بالا آمده در بالای الکترولیت حباب می شود و به طرف بیرون فرار می کنند ، که موجب از بین رفتن آب می شود در مورد دریچه ی قابل تنظیم باتری سیلد اسید ، اکسیژن سرریز  شده از صفحه مثبت به آسانی به صفحه منفی منتقل می شود . تا از طریق تونل گاز در صفحه شیشه ای جدا کننده به الکترولیت کاهش یافته جذب شود . جذب اکسیژن ، صفحه منفی را با تشکیل سولفات سرب ، بدون بار الکتریکی می کند و در چنین شرایطی هیدروژن تولید نمی شود . با کاهش تشکیل گاز ، کاهش آب باتری سیلد اسید به حداقل می رسد .

4. ویژگی های باتری‌های سیلد اسید 

1-4. ظرفیت باتری

توان باتری به صورت آمپر ساعت (Ah) می شود ، که محصول جریان تخلیه شده و زمان تخلیه بر حسب ساعت (A*h) می باشد .
سرعت تخلیه با Ct نشان داده می شود ، C ظرفیت نرمال باتری و t مدت زمان تخلیه می باشد .
توان جزئی باتری سیلد اسید بر اساس استاندارد JIS C8702-1 با استفاده از سرعت تخلیه 20 ساعت محاسبه می شود . مثلا ظرفیت باتری WP5-12 پنج ساعت می باشد ، که به معنی آن است که وقتی باتری در حال تخلیه است با سرعت C20 ، یعنی 0.25 آمپر تا 75V/Cell ، زمان تخلیه 20 ساعت خواهد بود .
ظرفیت باتری با سرعت تخیله تغییر می کند . هرچه جریان تخلیه بیشتر باشد ظرفیت باتری کمتر است . رابطه ی بین ظرفیت باتری و سرعت تخلیه به قرار زیر است :

3CA

1CA

1HR

3HR

5HR

10HR

20HR

سرعت تخلیه

40%

50%

60%

75%

85%

95%

100%

نوع منظم

ظرفیت

50%

58%

60%

75%

85%

95%

100%

نوع سریع

43%

53%

60%

75%

85%

95%

100%

نوع چرخه ای

 

اطلاعات مربوط به قدرت یا جریان تخلیه طی زمان مشخص تخلیه منظم یا سریع محصولات باتری‌های سیلد اسید در کاتالوگ های محصولات ما وجود دارند .

دما بر ظرفیت باتری اثر می گذارد . رابطه ی بین ظرفیت و دما به قرار ریز است :

50°C

40°C

30°C

20°C

10°C

°C

-10°C

دما

57%

56%

54%

49%

41%

32%

20%

2CA

ظرفیت

105%

104%

102%

95%

93%

85%

74%

0.05CA

2-4. ولتاژ باتری

ولتاژ جریان باز باتری سیلد اسید ، نشان دهنده ی ولتاژ تعادل واکنش اصلی باتری‌هاست ، غلظت اسید سولفوریک شرکت کننده در واکنش اصلی و شرایط باتری عوامل مهم تاثیر گذار بر ولتاژ جریان باز هستند .

درست بعداز شارژ یا تخلیه ، غلظت اسید سولفوریک داخل صفحات به علت فرآیند انتشار هنوز در حال تغییر است . تثبیت ولتاژ جریان باز حداقل 42 ساعت طول می کشد .

غلظت اسید سولفوریک در باتری خالی شده حاکی از ظرفیت باتری است . بنابراین ، ظرفیت باتری از طریق اندازه گیری ولتاژ جریان باز به دست می آید . رابطه بین ظرفیت باتری و لتاژ جریان مانند زیر است :

4-3. تخلیه خود به خودی باتری

باتری سیلد اسید تحت شرایط جریان باز خود به خود تخلیه می­شود، که طی آن سرب با اسید سولفوریک واکنش می­دهد تا سولفات سرب تشکیل داده و هیدروژن را کامل کند . در دماهای بالاتر، واکنش با سرعت بیشتری تمام می­ شود . در نتیجه تخلیه خودبخود، کاهش ولتاژ و فقدان ظرفیت اتفاق می افتد.

باتری‌ها به دلیل تخلیه خودبخودی از طریق بسته بندی، حمل و نقل و فرایند نگهداری در دماهای مختلف شارژ تمام می­کنند. رابطه بین باتری و دمای نگهداری و زمان به صورت زیر است:

اطلاعات بالا در نمودار پایین نشان داده شده است :

ظرفیت باقی مانده باتری را پس از نگهداری در انبار می­توان از طریق اندازه گیری ولتاژ جریان آزاد آن و مراجعه به محور ظرفیت در جدول OCV به دست آورد . بهتر است OCV را قبل از شارژ مجدد اندازگیری کرد .

باتری‌هایی که بیشتر از سه ماه در انبار نگداری می­شود بهتر است قبل از حمل مجددا شارژ شود .

4-4 مقاومت داخلی باتری

زمانی که ظرفیت باتری سیلد اسید کاهش می­یابد، یا باتری کهنه می­شود مقاومت داخلی آن افزایش می­یابد. بنابراین، از اطلاعات مربوط به مقاومت داخلی می­توان برای ارزیابی شرایط باتری استفاده کرد.

روش های متعددی برای اندازه گیری مقاومت داخلی وجود دارد و گاهی مقادیر بدست آمده با هم متفاوت است.

رسانایی ، به عبارت دیگر، معکوس مقاومت داخلی، که به صورت mho یا Siemens بیان می­شود نوعی رابطه مثبت مناسب با ظرفیت باتری دارد.

5-4. عمر باتری

• نوع منظم :

عمر باتری هنگام استفاده از حالت ذخیره :

3 تا 5 سال تحت شرایط 2.3VPC و دمای 20 درجه سانتیگراد شارژ شناور باتری

عمر باتری در حالت استفاده دوره ای:

 

200cycles (100%DOD)

225cycles (80%DOD)

500cycles (50%DOD)

 

• نوع سریع :

3 تا 5 سال تحت شرایط 2.3VPC و دمای 20 درجه سانتیگراد شارژ شناور باتری

عمر باتری در حالت استفاده دوره ای:

225cycles (100%DOD)

250cycles (80%DOD)

550cycles (100%DOD)

• نوع دوره ای :

3 تا 5 سال تحت شرایط 2.3VPC و دمای 20 درجه سانتیگراد شارژ شناور باتری

  • عمر باتری در حالت استفاده دوره ای:

280cycles (100%DOD)

380cycles (80%DOD)

600cycles (50%DOD)

طول سرویس شناور با دمای محیط باتری در طول کار ارتباط دارد . دمای بالا باعث تسریع تخریب قسمت های باتری شده است و منجر به زمان پشتیبانی کمتری می شود . نمودار پائین رابطه ی بین طول سرویس شناور و دمای محیط را نشان می دهد . طول عمر نرمال یک باتری 5 سال است . با این وجود ، هنگامی که باتری در دمای بالا کار کند این مدت زمان کاهش می یابد . برای مثال ، چناچه باتری به مدت 6 ماه در سال در دمای 40 درجه سانتیگراد کار کند ، این طول عمر به 2.5 سال کاهش می یابد .

5. عملکرد باتری سیلد اسید 

1-5. کنترل کیفیت

باتری‌های سیلد اسید پس از شارژ کامل تحویل داده می شوند قبل از استفاده لازم است ولتاژ جریان آزاد اندازه گیری شود تا ببینید آیا جایی وجو دارد که ولتاژ آن پائین تر از 12.65 ولت ( باتری 12 ولت ) یا 6.33 ولت ( باتری 6 ولت ) ( 60 روز از تاریخ تولید آن گذشته باشد ) است . چنانچه متوجه شدید باتری ولتاژ پائینی وجود دارد ، لطفا فورا با کارخانه یا فروشنده تماس بگیرید .

پس از دریافت کالاها ، لطفا بسته بندی را بررسی کنید ، سپس باتری را به دقت بیرون بیاورید ، مواظب باشید هنگام بیرون آوردن باتری به آن صدمه نزنید . در صورت خوردگی ، شکستگی ، تغییر شکل ، یا دیگر نشانه های غیرعادی ، خواهشمند است از باتری استفاده نکنید .

بهتر است برای جلوگیری از خطر فورا با کارخانه یا دفتر فروش ما تماس بگیرید . جعبه ها را نزدیک به محلی که قرار است باتری‌ها را راه اندازی کنید ، باز نمائید . برای بیرون آوردن باتری ترمینال ها را بکشید ممکن است مهر و موم باتری آسیب ببیند .

2-5. آماده کردن قبل از راه اندازی

بهتر است باتری را قبل از استفاده کاملا شارژ کنید ، به خصوص وقتی می خواهید اولین بار بعد از خرید از آن استفاده کنید یا باتری به مدت زیادی در انبار نگه داری شده است . باتری در نتیجه­ی تخلیه­ی خود به خود مقداری از ظرفیت خود را از دست می دهد و برای بازیابی توان کامل خود نیاز به شارژ مجدد دارد . باتری‌های سیلد اسید را در ظروفی که هوا نمی تواند به آن نفوذ کند ، قرار ندهید ، یا آن را در اتاقی که که تهویه مناسب ندارد نصب نکنید . گاز تولید شده توسط واکنش های شارژ بیش از حد باتری در صورتی که توسط جرقه های ناشی از دستگاه ها یا سوئیچ های برق آتش بگیرد ممکن است منجر به انفجار شود . با استفاده از پیچ ، بست را به ترمینال محکم ببندید .

روی باتری اشیاء فلزی قرار ندهید .

عایق را که هم اسید و مقاومت گرمایی است بین باتری و هر جسم فلزی قرار دهید .

باتری را در حالت وارونه شارژ نکنید ، ممکن است این کار باعث نشت اسید شود .

باتری‌ها باید در محدوده دمایی زیر مورد استفاده قرار گیرند :

دمای شارژ: 0 تا 40 درجه سانتیگراد

دمای تخلیه: 15- تا 50 درجه سانتیگراد

دماهای بالاتر یا پایین تر از این محدوده ممکن است منجر به صدمه یا تغییر شکل باتری شود .

3-5. راه اندازی و اتصال

بعد از آن که از سالم بودن باتری سیلد اسید تایید شد ، آن را در محل معینی ( به عبارت دیگر کابینت باتری ) راه اندازی کنید . در صورتی که باتری را در کابینت نصب می کنید ، سعی کنید آن را در پائین ترین سطح قرار دهید .

باتری سیلد اسید باید ثابت شده و از نصب آن مطمئن باشید و مانع گرم شدن یا تغییر شکل آن شوید .

اطمینان پیدا کنید باتری دور از آتش و قطعات گرما زا ( مثل ترانسفورماتور ها ) قرار دارد .

از آن جایی که باتری‌های سیلد اسید گاز اشتعال پذیر تولید خواهد کرد ، لطفا آن را در جایی که جرقه هست نصب نکنید .

وقتی باتری چند سلول سیلد اسید را وصل می کنید ، لطفا ابتدا هر یک از آن را به طور صحیحی وصل کرده ، سپس آن ها را به تجهیزات وصل نمائید .

قطب مثبت باتری سیلد اسید باید به طور ثابتی به قطب مثبت شارژ و قطب منفی آن باید به قطب منفی شارژ وصل وشد ، اتصال اشتباه به شارژر صدمه خواهد رساند .

از تماس موادی که شامل وینیل کلرید است با ظرف پوشش بالایی یا کلاهک بالایی خودداری کنید . در غیر این صورت باتری متلاشی می شود .

از اتصال باتری‌های مختلف با ویژگی های متفاوت ، ظرفیت متفاوت ، یا عمر متفاوت خودداری کنید .

لطفا باتری را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید .

از اتصال هر گونه رسانا بین قطب مثبت و منفی باتری جلوگیری کنید . اطمینان پیدا کنید که تمام ابزار ( یعنی آچار ) با عایق پوشیده شده است ، زیرا نقص باتری ممکن است منجر به انفجار شود یا به افراد آسیب برساند .

4-5. توضیح مقدار گشتاور سخت افزار برای ترمینال ها

فقط بسته از لوازمی که همراه باتری به مشتری تحویل داده می شود برای اتصال استفاده کنید . در صورتی که از کیت غیر استاندارد استفاده کنید  ، ممکن است منجر به شل شدن یا شکستن پیچ ها شود . توصیه می­شود که هنگام اتصال از پیچ گوشتی الکترونیکی که می­تواند گشتاور را کنترل کند استفاده کنید . همچنین برای جلوگیری از صدمه دیدن ترمینال ها و جلوگیری از تاثی بر عملکرد باتری به علت بالا رفتن گشتاور از دستوران زیر پیروی کنید .

حداکثر مقدار مجاز گشتاور

مقدار گشتاور پیشنهادی

قطر

4.90 N-m (50kg – cm )

2.94 N-m ( 30kg – cm )

M5

8.82 N-m ( 90kg – cm )

5.39 N-m ( 55kg – cm )

M6

9.80 N-m ( 100kg – cm )

7.35 N-m ( 75kg – cm )

M8

5-5. روش های شارژ باتری هنگامی که در حالت رزرو مورد استفاده قرار می­گیرد:

هدف از شارژ باتری‌هایی که در حالت رزرو مورد استفاده قرار میگیرند جبران تخلیه خود به خودی باتری است . روش شارژ ولتاژ ثابت، روشی است که معمولا مورد استفاده قرار می­گیرد.

ولتاژ شارژ شناور 2.25 تا 2.30 ولت بر هر سلول در دمای 25 درجه سانتیگراد می­باشد. از آن جا که ولتاژ شارژ با افزایش دما کاهش می­یابد، و با کاهش دما افزایش می­یابد، بنابراین، جریان شارژ شناور با افزایش دما افزایش و با کاهش دما کاهش می­یابد.

هنگامی که در مدت شارژ دمای محیط بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد باشد، می­توان میزان دما را نادیده گرفت . وقتی دمای محیط کمتر از 20 درجه سانتیگراد یا بیشتر از 30 درجه سانتیگراد باشد، باید به میزان دما توجه کرد . فاکتور میزان منفی 3 میلی ولت بر هر سلول است .

 

6-5 روش های شارژ باتری‌هایی که به صورت دوره ای شارژ می­شوند

عمر دوره ای باتری تحت تاثیر این عوامل است: حالت شارژ، دمای باتری، بسامد شارژ باتری و شدت تخلیه . حالت صحیح شارژ مهمترین عاملی است که بر عمر باتری اثر می­گذارد.

ولتاژ شارژ برای باتری سیلد اسید که با دریچه تنظیم می­شود نباید از ولتاژ گازی که 2.4 تا 2.5 ولت بر هر سلول باشد بیشتر شود.ولتاژ گازی با دما تفاوت دارد و وقتی دما افزایش می­یابد کاهش پیدا می­کند . ضریب دما منفی پنج میلی ولت بر هر سلول می‌باشد.

موثرترین روش شارژ باتری سیلد اسید، حالت ولتاژ ثابت (CV) است . مثلا یک باتری کاملا خالی از شارژ (100%DOD) را در نظر بگیرید برای شارژ این باتری این موارد توصیه می­شود: 2.4 تا 2.5 ولت بر هر سلول، با بالاترین محدوده جریان ممکن، به مدت 16 ساعت. چنانچه 50%  شارژ باتری خالی شده باشد آن را به مدت 8-10 ساعت با استغاده از ولتاژ ثابت 2.4 تا 2.5 ولت بر هر سلول شارژ کنید.

به طور کلی در این شارژ، کامل شدن شارژ کمی بیشتر طول می­کشد. معمولا دیده می­شود که در حالت استفاده دوره ای، باتری بیش از حد تخلیه می­شود که منجر به عمر کمتر باتری خواهد شد، توصیه می­شود که ولتاژ شروع شارژ را در سطوح پایین تر (هرچه پایین تر بهتر) تنظیم کنید . به صورتیکه باتری بتواند پس از تخلیه بیش از حد ناشی از استفاده نادرست یا خراب بودن دستگاه راحت تر شارژ شود .

هنگامی که باتری بیش از حد شارژ شود، واکنش شیمیایی هیدرولیز اتفاق خواهد افتاد. در نتیجه چنانچه باتری به مدت طولانی با ولتاژ بالا شارژ شود، آب باتری تمام شده و عمر آن کاهش می­یابد. بنابراین، توصیه می­کنیم زمانی که مرحله دوم جریان شارژ شناور به نقطه انتقال می­رسد ولتاژ شارژ را به طرف مرحله سوم فرآیند شارژ شناور تنظیم کند.

هرچه تعداد باتریهای بیشتری در حالت سری به هم وصل باشند، ولتاژ شارژ باید صحیح تر باشد. به علاوه، برای جلوگیری از زوال زود هنگام باتری در نتیجه ولتاژ بالای شارژ، تولرانس ولتاژ شارژ باید تا حد ممکن کم باشد . تلرانس توصیه شده 1± ولت می­باشد صرفنظر از این که یک قطعه وصل شده باشد یا چندین قطعه.

7-5 نگهداری از باتری بدون شارژ

هنگامی که سرعت خالی شدن شارژ افزایش می­یابد بهتر است قطع ولتاژ تخلیه باتری سیلد اسید کاهش یابد.

مقادیر پیشنهادی به قرار زیر است :

 ( V/cell ) ولتاژ نهایی تخلیه

       جریان تخلیه شارژ

1.75

(A) ≤ 0.2 C

1.70

0.2 C < (A) ≤ 0.5 C

1.60

0.5 C < (A) ≤ 3.0 C

1.40

(A) ≥ 3.0 C

 

تخلیه بیش از حد باتری با ولتاژ کمتر از 1.60ولت بر هر سلول، یا رها کردن باتری به مدت طولانی در حالی که شارژ ندارد، به باتری آسیب جدی می­رساند، بنابراین باید از این موقعیت ها جلوگیری کرد .

باتری‌های بدون شارژ بهتر است فورا شارژ یا شارژ شناور شوند. چانچه شارژ باتری به مدت طولانی بیش از حد تخلیه شده باشد، ظرفیت آن ها به حالت اصلی نخواهد رسید.

در صورتی که باتری‌های چند قطعه سیلد اسید به طور سری به هم وصل شده باشند، بهتر است ولتاژ قطع 1.83 ولت بر هر سلول استفاده کنید.

هرچه ولتاژ قطع بالاتر تنظیم شود، باتری سیلد اسید دوره های بیشتری تخلیه می­شوند. معمولا ولتاژ قطع 1.80ولت بر هر سلول توزیع می­شود.

تخلیه بیش از حد شارژ تاثیر شدیدی بر باتری‌های سیلد اسید خواهد داشت . همین که باتری بیش از حد تخلیه شود، بازگشت به توان عادی غیر ممکن است . معمولا ظرفیت کاهش می­یابد و عمر باتری کوتاه می­شود . علت تخلیه بیش از حد شارژ این است که باتری به مدت زیادی بدون شارژ می­ماند.

8-5 شارژ برابر

پیشنهاد می­شود باتری‌هایی که به صورت دوره ای استفاده می­شوند پس از شارژ و تخلیه به مدت 20-40 دوره، یکبار شارژ برابر شوند. قبل از شارژ برابر، بهتر است بگذارید باتری با جریان کمی کاملا تخلیه شود. هدف از این کار فعال کردن صفحات و بازسازی توان باتری است.

روش تخلیه شارژ بیشتر باتری که هم اکنون با سرعت بالا تخلیه شده است، با جریان ثابت 40 ساعت با 1.75 ولت بر هر سلول شروع می­شود. پس از استراحت به مدت یک ساعت، شارژ برابر صورت می­گیرد تا باتری کاملا شارژ شود . پیشنهاد می­کنیم از شارژ جریان پایدار دو مرحله ای استفاده کنید . مرحله اول شارژ با جریان ثابت 2.4 ولت بر هر سلول می­باشد . مرحله دوم شارژ با جریان ثابت 20 ساعت تا حداکثر ولتاژ به مدت 3 ساعت است با ولتاژ به حالت برابر برسد .

9-5 پدیده فرار حرارتی

فرار حرارتی پدیده ای غیر عادی که در فرآیند شارژ اتفاق می­افتد ، که به عنوان باد کرده نشان داده می شود .

فرار حرارتی حالتی از عملکرد است که طی آن تولید گرما سریع تر از اتلاف آن صورت می­گیرد و ممکن است در مواقع شارژ بیش از حد یا خشک شدن الکترولیت اتفاق بیفتد . در نتیجه دمای باتری افزایش می­یابد . در دمای بالا ، جرقه اکسیژن داخلی بالا می­رود و گرمای زیاد باعث افزایش بیشتر دمای باتری می­شود با چرخه خود افزایش ، فرار حرارتی ایجاد می شود ، و باتری به شدت آسیب می­بیند و باد می­کند . برای جلوگیری از فرار حرارتی چندین مورد را باید در نظر گرفت که در پائین فهرست شده اند :

از خشک شدن باتری خودداری کنید : از شارژ باتری در ولتاژی گازی ( 4 ولت بر هر سلول ) به مدت طولانی خودداری کنید . مثلا > 12 ساعت .

برای جلوگیری از شارژ بیش از حد باتری‌ها باید هر باتری آسیب دیده ، مثلا کوتاه مدت یا کهنه ، را سریعا از سری بزرگ باتری‌های جدا کرد .

معمولا در حالت شارژ بیش از حد زمانی که مقدار جریان در حال کاهش است ، امکان دارد در حالت شارژ ولتاژ ثابت افزایش یابد و واکنش چرخه اکسیژن داخلی صورت گیرد . چنانچه شرایط قطع شارژر به کوچکی مقدار جریان بستگی داشته باشد ، ممکن است وقتی باتری کهنه است این تنظیمات خیلی کمتر از آن باشد که انجام شوند . شارژر به شارژ کردن بیش از حد ادامه می دهد تا فرار حرارتی اتفاق بیفتد .

همیشه از گرم شدن موضعی زیاد باتری جلوگیری کنید . مجهز به ابزار پراکندن گرما حسگرهای دما باشید تا در صورت نیاز شارژ را متوقف کنید .

6. نگهداری از باتری‌های سیلد اسید 

1-6. ذخیره و نگه داری باتری‌ها

محدوده دمای انبار : بین 30 تا 50 درجه سانتیگراد، محدوده ­ی رطوبت : 25 تا 85 درصد

قبل از انبار کردن باتری‌ها آن ها را کاملا شارژ کنید ، زیرا حتی در صورتی که باتری‌ها در شرایط مناسبی انبار شوند به تدریج رو به زوال می­روند . توان اولیه باتری‌هایی که به مدت بسیار طولانی در انبار نگه داری می­شوند ممکن است حتی بعد از شارژ مجدد به حالت اولیه بر نگردد .

باتری‌هایی که در دمای 25 درجه سانتیگراد در انبار نگه داری می­شوند بهتر است برای تامین کیفیت عملکرد و قابلیت اطمینان هر 6 ماه مجددا شارژ شوند این زمان ( 6 ماه ) بهتر است در ازای هر 10 درجه سانتیگراد افزایش دمای بالای 25 درجه سانتیگراد به نصف کاهش یابد .

شارژ باتری‌ها بر اساس دمای انبار ، به قرار زیر است :

هر 6 ماه یکبار شارژ کنید: دمای انبار تا 20 درجه سانتیگراد یا 68 درجه فارنهایت

هر 3 ماه یکبار شارژ کنی: دمای انبار بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد یا 68 تا 86 درجه فارنهایت

هر ماه یکبار شارژ کنید: دمای انبار 30 درجه سانتیگراد یا 86 درجه فارنهایت

روش و زمان پیشنهادی برای شارژ مجدد دمای انبار

دمای انبار  

روش و زمان پیشنهادی برای شارژ مجدد

تا 20 درجه سانتیگراد یا 68 درجه فارنهایت

6 ماه ، شارژ به مدت 16 ساعت در 2.4 ولت بر هر سلول

بین 20 تا 30 درجه سانتیگراد یا 68 تا 86 درجه فارنهایت

3 ماه ، شارژ به مدت 16 ساعت در 2.4 ولت بر هر سلول

30 درجه سانتیگراد یا 86 درجه فارنهایت

(از نگهداری باتری‌ها در چنین حالتی خودداری کنید.)

1 ماه ، شارژ به مدت 16 ساعت در 2.4 ولت بر هر سلول


هدف از بررسی باتری‌ها، تایید مقدار ظرفیت کم شده ی باتری و پیدا کردن هر عامل یا موقعیت غیر عادی است که می­تواند بر قابلیت اطمینان باتری اثر بگذارد.

وقتی یکی از عوامل غیر عادی زیر برای باتری اتفاق می­افتد، ممکن است باتری آسیب دیده و نیاز به تعویض داشته باشد .

ولتاژ غیر عادی (شامل ولتاژ جریان باز یا ولتاژ شناور)

ظاهر غیر عادی (ظرف یا روکش بالایی آسیب دیده، نشت الکترولیت، خوردگی ترمینال و غیره)

زمانی که بوی عجیب شدیدی از باتری احساس می­شود، دلیل آن می­تواند یک یا چند مورد از موارد زیر باشد: بالا بودن بیش از حد جریان شارژ، جریان کوتاه باتری، دمای بالای محیط و اتصال غیر عملی به زمین.

هنگامی که باتری‌ها را گردگیری می­کنید، از هیچگونه حلال ارگانیک (یعنی الکل یا گازوئیل) استفاده نکنید. در غیر اینصورت ممکن است ظرف یا روکش بالایی باتری دچار شکستگی شود .

3-6 تشخیص و رفع نقص باتری‌های اسیب دیده

در این پاراگراف توضیح می­دهیم چگونه بین باتری‌های آسیب دیده و باتری‌های قابل بازگشت، زمانیکه اتفاق غیر عادی طی استفاده اولیه یا دوره ی گارانتی صورت میگیرد، تفاوت قائل شویم.

اندازگیری موارد زیر می­تواند شرایط باتری را معلوم کند: ولتاژ باز، مقاومت داخلی، توان باتری و نحوه شارژ. متداول ترین روش اندازه گیری جریان باز است.

ولتاژ جریان باز باتری‌های جدید بهتر است بالای 6.45V (برای باتری 6 ولت) یا 12.9V(برای باتری 12 ولت) باشد. پس از حمل، انبار و عوامل مختلف تخلیه شارژ ولتاژ جریان باز باتری‌ها 0.0V تا 12.9V خواهد بود. چنانچه ولتاژ جریان باز کمتر از 1.93Vpc یا ( باتری 6 ولت) 5.79V، یا (برای باتری 12 ولت) 11.58V باشد این باتری به دلیل شارژ بیش از حد یا نوعی پوسیدگی آسیب دیده است. این نوعباتری حتی پس از شارژ مجد آسیب دیده است. چنانچه بخواهید این باتری را تعمیر کنید، لطفا با شرکت ما تماس بگیرید. برای ارزیابی باتری‌ها با ولتاژی بالاتر از مقدار مذکور، قبل از هر اندازه گیری لازم است باتری را کامل شارژ کنید.

چنان چه شارژ کامل باتری ممکن نباشد ، باتری ای که ولتاژ جریان باز آن مقاومت داخلی آن با مقدار متوسط آن اختلاف زیادی داشته باشد ممکن است آسیب دیده باشد .

بهتر است ولتاژ جریان باز یک ساعت پس از شارژ ( چنان چه 24 ساعت بعد از شارژ اندازه گیری شود بهتر است ) اندازه گیری شود .

باتری کاملا شارژ شده ای که ولتاژ جریان باز آن کمتر از 2V ( برای 6 ولت ) یا12.5V ( برای 12 ولت ) باشد یک باتری معیوب است .

ولتاژ جریان باز یک باتری که کاملا شارژ شده باید بالاتر از 2 ~ 6.45V ( برای 6 ولت ) یا 12.5 ~ 12.9V باشد ممکن است باتری به طور کامل شارژ نشود ، و احتمالا به شارژر مناسبی برای شارژ مجدد احتیاج داشته باشد . در حالتی که این شرایط بهتر نشود ، ممکن است توان باتری کاهش یافته باشد .

برای پیدا کردن راه حلی به منظور شارژ باتری‌هایی که به سختی شارژ می­شوند با شرکت ما تماس بگیرید .

4-6. ملاحظات

دریچه های اطمینان یا آب مکمل باتری سیلد اسید را جدا نکنید . این عمل علاوه بر آن که باتری را از کار می­اندازد بسیار خطرناک نیز می­باشد .

چنان چه باتری شکافته شده و اسید آن با پوست یا چشم ها تماس پیدا کند فورا صورت را با مقدار زیادی آب شسته و سپس به پزشک مراجعه کنید .

قبل از این که به باتری دست بزنید اطمینان پیدا کنید که الکتریسیته ساکن بدن شما آزاد شده است . چون الکتریسیته ساکن می­تواند باعث جرقه و خطر شود .

هنگام نگه داری و بررسی باتری‌های سیلد اسید حتما وسایل شخصی فلزی خود را ( مثل ساعت یا هر رسانایی که ممکن است موجب جریان کوتاه شود ) از بدن دور کرده و از آچار عایق استفاده کنید .

باتری‌های سیلد اسید ممکن است هیدروژن آزاد کنند ، بنابراین از راه اندازی باتری‌ها در فضاهای بسته یا جایی که ممکن است جرقه ایجاد کند ، خودداری کنید .

7. چرخه ای از باتری‌های سیلد اسید 

باتری‌های آسیب دیده و استفاده شده باید بازیافت شوند .

هنگامی که باتری سیلد اسید بازیافت می شود ، لازم است ترمینال ها جدا شوند . حتی در صورتی که باتری‌ها کارکرده باشند ممکن است مقداری الکتریسیته درون باتری وجود داشته باشد . در صورتی که ترمینال ها جدا نشوند این مساله می­تواند موجب انفجار ، آتش سوزی یا خطرات دیگری شود.

از تفکیک یا قرار دادن باتری‌ها در سطل زباله خودداری کنید . لازم است این باتری‌ها از طریق مراحل قانونی ، بازیافت و مورد استفاده قرار گیرند تا به محیط زیست آسیبی وارد نشود .